Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Tweede Mijl bestaat uit circa 100 vrijwilligers, 6 teamleiders, 1 coördinator en 4 bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Dick van Hoek
Secretaris: Rob Wolters
Penningmeester: Hans van der Ploeg
Bestuurslid: Marjan Companjen

De coördinator is Gerrit van Kruistum, hij heeft de dagelijkse leiding over de Tweede Mijl.

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele financiële vergoeding. Wel kan men de gemaakte onkosten declareren. De coördinator ontvangt wel een salaris.

Verantwoording
De jaarrekening 2020, de jaarrekening 2021 en de jaarrekening 2022 geven inzicht in de financiële stand van zaken van stichting De Tweede Mijl.

Daarnaast schetst het jaarverslag 2019 en jaarverslag 2020 een beeld van de overige zaken.

Fondsenverwerving
De Tweede Mijl kan alleen zijn werk doen dank zij het grote aantal vrijwilligers die zonder enige vergoeding te krijgen zich inzetten. Maar er zijn andere kosten, zoals de kosten voor het pand. Daarvoor is de steun onontbeerlijk die we ontvangen van particuliere donateurs, van kerken en van bedrijven (die veelal steun in natura geven, zoals eten!).
De fondswerving vindt plaats door de verspreiding van onze nieuwsbrief, project aanvragen bij fondsen en door het houden van voorlichtingsavonden waarin het werk van De Tweede Mijl wordt gepresenteerd. Ook zijn er elk jaar een aantal kerken die ons de kans geven iets te vertellen over het werk van De Tweede Mijl en dan ook een gift geven.


Hier vindt u een link naar de statuten van stichting De Tweede Mijl.

Hier vindt u een link naar het beleidsplan van stichting De Tweede Mijl

Hier vindt u een link naar het preventie- en integriteitsbeleid van stichting De Tweede Mijl

Eten en drinken

Vers gekookte soep, ei, worstjes, boterhammen, koffie, thee en limonade. Maaltijden op feestdagen

Goed gesprek

Er is altijd ruimte voor een goed gesprek tussen bezoekers en vrijwilligers. Over praktische zaken zoals een slaapplek maar ook over het weer of andere dingen.

Evangelisatie

Wekelijks worden momenten van bezinning georganiseerd, waarbij bezoekers en vrijwilligers samen zingen, bidden en uit de Bijbel lezen.

Verzorging

Op vrijdag kunnen de bezoekers bij ons douchen en kleding ruilen, de andere dagen kunnen ze een voetenbadje krijgen en is er een kapper aanwezig. een paar keer per maand komt er een pedicure om de (beschadigde) voeten te behandelen