Donateurs & Fondsen

De Tweede Mijl is afhankelijk van giften, zowel in geld als in natura. Wij zijn blij en dankbaar dat er elk jaar weer voldoende geld en goederen beschikbaar worden gesteld om dit mooie en noodzakelijke werk te verrichten.

De Tweede Mijl is bezig met fondsenwerving. Momenteel zijn we bezig met het project ‘Nieuwe bruggen slaan’. Dit is deels het vervolg op het vorige project ‘Bruggenbouwers’ in 2012. Het project sloeg in 2012 zo goed aan bij de doelgroep, dat er is besloten om een aantal onderdelen een follow-up te geven. Er zijn dus overeenkomsten tussen het project ‘Bruggenbouwers’ (2012) en het nieuwe project ‘Nieuwe bruggen slaan’ (2013-2015).