Activiteiten

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 147 bezoekers per dag (in 2012). Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en lichte vormen van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig. In veel gevallen worden bezoekers naar ketenpartners verwezen. Drie keer per week staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen open. Ze kunnen bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding.
Op verzoek krijgen gasten een voetenbadje met soda om hun stukgelopen voeten te laten verzorgen. Voor de vrijwilligers heeft deze voetverzorging een diepe betekenis, omdat Jezus de voeten waste van zijn volgelingen. Hij schaamde zich niet om dit ‘vieze’ werk te doen.
Ook worden wekelijks momenten van bezinning georganiseerd, waarbij bezoekers en vrijwilligers samen zingen, bidden en uit de Bijbel lezen. Het gaat hierbij zowel om het brengen van het Evangelie op het niveau van de bezoeker als geestelijke gesprekken en om praktische hulp.

De bezoekers van De Tweede Mijl wordt het volgende aangeboden:
  • Eten en drinken Douchen
  • Schone kleding
  • Behandeling door een pedicure
  • Knipbeurt door een kapper
  • Meedoen in veegploegen (die de deelnemers een bedrag van € 2.50 oplevert)
  • Taalles
  • Gesprekken
  • Kerst- en Paasdiensten
  • Laagdrempelige evangelisatieactiviteiten

Daarnaast zijn er nog externe activiteiten.
  • Presentaties over het werk aan kerken en verenigingen. In 2012 werden 7 presentaties gegeven.